Har du redan ett ID?

Logga in till TorgEtt - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till TorgEtt - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merKallelse till föreningsstämman 2020

Tid: Onsdag den 6 maj 2020, kl. 18.00

Plats: Föreningens innergård. Vid dåligt väder så hålls stämman i föreningens garage, Kamomillagatan 3b.

Det nya Coronaviruset, påverkan på föreningens årsstämma

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens råd och har därför valt att hålla stämman utomhus alternativt i garaget där det också ges möjlighet till stort avstånd mellan deltagarna.

För att ytterligare minimera risken för spridning av smittan så ber vi dig som medlem:

 Att ha maximalt en representant per lägenhet på stämman.

 Att gärna låta ett ombud representera dig på stämman. På grund av den rådande smittrisken så tillåts ett ombud att representera flera lägenheter/medlemmar.

Om du vill ha hjälp med fullmakt för ombud så kontakta styrelsen, brftorgett@gmail.com så kan vi hjälpa till. Stämman kommer att hållas så kort som möjligt, Vi kommer heller inte att ha någon förtäring på stämman utan vi får återkomma med en trevlig fikastund för våra medlemmar när restriktionerna har lättat.

Vi hoppas att ni har förståelse för vår hantering. Vi vill naturligtvis ha engagerade medlemmar men måste anpassa oss till rådande situation.

Årsredovisningen för år 2019 hittas under rubrik Föreningen i menyn eller under flik Medlemmar/föreningsstämman.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Torgett

 

Varmvatten mm numera momsbelagt,

IMD Information gällande moms på era avier

Vår förening använder sig av individuell mätning och debitering (IMD) vilket innebär att du som medlem betalar för din faktiska förbrukning av varmvatten och elförbrukning från hyrd laddbox.

Den 3 december 2019 kom Högsta förvaltningsdomstolen med en dom angående moms på IMD. Tidigare har ni inte betalat moms för detta men i och med nya domen är nu delen som rör el, vatten, värme och/eller gas skattepliktigt. För dig som medlem innebär det att du framöver kommer betala moms för din förbrukning. Det kommer att läggas på din vanliga avi. Utöver det är det inget som du som privatperson påverkas av.

ÄR DU INSTRESSERAD AV STYRELSEARBETE MAJ 2020/MAJ 2021?

Tillhör du en av dem som tror att styrelsearbete är tungrott, långtråkigt och byråkratiskt? Då ber vi dig att tänka om.

Att sitta i styrelsen är intressant och väldigt lärorikt samtidigt som det ger dig möjligheten till att påverka ditt och dina grannars boende. 

Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och har en god förmåga till att samarbeta och kommunicera.

Ta kontakt med vår valberedning redan idag!

Valberedning Brf TorgETT:  

Julia Strandh, Kamomillagatan 5 

 

Grannsamverkan_Månadsbrev Bromma sept 2019

Läs Polisens rapport angående inbrott och stölder i vårt område under sommaren.

Erbjudande från Nordea

Styrelsen för bostadsrättsföreningen har under 2019 placerat om tre av våra fyra lån. Vi valde att placera dessa lån i Nordea då de kunde erbjuda mycket förmånliga villkor. Nordea är intresserat av att fördjupa relationen med oss i TorgEtt, och riktar därför ett erbjudande direkt till dig som medlem. Om du tycker erbjudandet verkar intressant så tar du direkt kontakt med Nordea för närmare diskusson.

Läs mer om erbjudandet under fliken Medlemmar och Externa tjänster

Styrelsen

Brf TorgEtt har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg

Som ägare av en bostadsrätt skall du ha ett så kallat bostadsrättstillägg i din hemförsäkring som skall täcka skador som kan uppstå på den fasta egendomen i din bostadsrätt medans hemförsäkringen täcker den lösa egendomen i din bostadsrätt. Vår bostadsrättförening TorgEtt har nu ingått ett avtal med TryggHansa och tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla föreningens 65 medlemmar. Det innebär att du som medlem inte längre behöver ha ett eget bostadsrättstillägg i din hemförsäkring som du härmed kan ta bort. När du pratar med ditt försäkringsbolag kan du motivera borttaget med att din bostadsrättsförening har tecknat ett kollektivt avtal för alla medlemmar.

När olyckan är framme och du behöver anmäla skada på lös egendom gör du det till ditt försäkringsbolag för hemförsäkring och till TryggHansa när det gäller skador på fast egendom i lägenheten.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf TorgEtt

Ändrad garanti tid för blandare.

Garantitiden för blandare i kök och badrum har enligt vårt avtal med JM varit två år. JM har emellertid beslutat att ändra garantitiden till fem år. Detta innebär att det finns möjlighet att göra reklamation vid problem med blandare till augusti 2020. Felanmälan görs som vanligt till föreningens styrelse via email till brftorgett@gmail.com som sedan lägger upp ett garantiärende mot JM.

Styrelsen, brf TorgEtt

Hyror, pantsättningar mm
 
Föreningen har avtal med SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB för hantering av vår ekonomi som t ex hyror, pantsättningar, löpande hantering av våra kostnader och intäkter, budget mm. Vill du komma i kontakt med SBC så gäller följande:
 
tel. 0771-722722 eller via email  kundservice@sbc.se
Med vänlig hälsning,
Styrelsen
BrfTorgEtt

Information om genomförd 2-års garantibesiktning.

Besiktningen är genomförd. Åtgärder har genomförts av ett stort antal av de punkter som noterades och kan ses på beskitningsprotokollet som du hittar under fliken Medlemmar/Protokoll här på hemsidan. Det återstår dock en del punkter att åtgärda som hanteras genom styrelsen för brf TorgEtt. Har du frågor kring detta kan du ta kontakt med Daniel Bulaski JM på telefon 08-7828840.

Åtgärder som berör knarrande golv har behandlats av en fristående grupp inom JM. En separat golvbesiktning har genomförts av en oberoende besiktningsman av de golv som tidigare fått anmärkningar. En åtgärdslista för de golv som ansågs behöva åtgärdas har presenterats för styrelsen. Berörda medlemmar  har kontaktats av JM och golvbyten har genomförts. I de fall ingen kontakt har kunnat upprättas med medlem har ingen åtgärd genomförts. Medlem som har önskemål eller synpunkter ombedes att ta kontakt med Sven-Ove Svensson JM på telefon 08-7828291. 

Brf TorgEtt

Styrelsen

Källsorteringsrummet!

De flesta av vår av våra medlemmar har förstått hur källsortering går till och hur materialet skall hanteras i vårt källsorteringsrum. Tyvärr upptäcker vi då och då att någon/några avlämnar ovikta kartonger som desssutom innehåller blandat både matrester, plast och kartong. Mat skall läggas i våra bruna avfallsspåsar och avyttras i nedkastet på innergården. Plast skall läggas separat i vår bin för plast och kartong skall plattas till och läggas i vår bin för kartong. Glöm ej att också platta till små kartonger som t ex mjölkförpackningar mm. Vi vill att alla fortsätter att värna om vår interna miljö och ser till att vi fortsätter i den andan och kanske blir ännu bättre.

OBS! Grovsopor får ej läggas in i vårt källsorteringsrum! Medlem får i stället själv avvyttra grovsoporna på kommunens miljöstation i Bromma.

In English/

Most of our members have understood how source sorting works and how the material should be handled in our source sorting room. Unfortunately, from time to time, we discover that someone delivers unweighted cardboard boxes, which also contain mixed food, plastic and cardboard. Food should be put in our brown waste bags and disposed of in the food waste in the courtyard. Plastic should be placed separately in our bin for plastic and cardboard should be flattened and placed in our bin for cardboard. Also do not forget to flatten small cartons such as milk packaging etc. We want everyone to continue to safeguard our internal environment and ensure that we continue in that spirit and maybe even better.

NOTE! Large packages and items must not be placed in our source sorting room! The member shall instead dispose of these at the municipality's environmental station in Bromma.

Källsorteringsrummet är endast avsett för hushållsavfall av typ glas, plastförpackningar, pappförpackningar typ mjölkförpappningar, små pappkartonger etc. Information om vad som får lämnas finns uppsatt på väggarna i källsorteringsrummet och kan läsas om i dokument på vänster sida på denna websida. 

 

Så här vill vi inte att det skall se ut!

English/ 

This is how we don't want it to look!

 

Övernattningslägenhet

Är du intresserad av att boka föreningens gästlägenhet över en natt? Läs då mer om detta under fliken Medlemmar/Bokning. Där får du information om hur bokningen går till och vilka regler som gäller. Här finns också en kalender som visar bokningsläget. Har du inte fliken Medlemmar tillgänglig måste du logga in först och har du inte ett login så får du begära ett sådant via login i övre högra hörnet. Föreningen godkänner dig därefter innan du kan utföra ett login. Kostnaden för gästlägenheten är 250 kr / natt. 

Städning av garage

Städdagar i garaget under 2020 är följande: 24 Feb, 13 Maj, 24 Aug, 23 Nov

Städningen utförs mellan 08:00-16:00.

Upplysning om detta sätts upp i garaget inför varje städning. Medlemmar med garageplats ombeds att flytta sin bil utanför garaget under den tid städningen skall pågå. Städningens längd framgår av uppsatta lappar i garaget.

EJ REKLAM - POSTFACK
 
Vill du ha en skylt till ditt postfack?
Vänligen maila styrelsen brftorgett@gmail.com så hjälper vi dig med en skylt.

 

Engagerade medlemmar är viktigt för oss.

Vår vision är att vi tillsammans skall skapa ett trivsamt boende med god grannsämja. Vår fastighet och vår gård skall vara väl skötta och vår förening skall ha en god ekonomi. Detta bygger på allas delaktighet och engagemang. 

En liten påminnelse till samtliga medlemmar är att läsa igenom föreningens trivselregler.