Har du redan ett ID?

Logga in till TorgEtt - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till TorgEtt - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merFelanmälan - bostad

Efter genomförd garantibesiktning ändras rutiner för felanmälan. Fel på fastigheten anmäls endast till styrelsen via mejl brftorgett@gmail.com eller skriftligen till styrelsens postfack i trapphus 2. Vi har dock fortfarande ett avtal om teknisk förvaltning med JM och det innebar att felanmälan om t.ex. trasiga lampor, namnskyltar och fel på entréportsdörrar ska anmälas till JM på det "gamla" sättet:

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-mail: kundservice@jm.se
Öppettider: Mån-Fre 07.00-16.00

 

Garantitid

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen efter två år har nyligen genomförts. Din lägenhet kontrollerades då återigen av besiktningsman. Besiktningsprotokoll från 2-års besiktningen kan du ta del av under fliken Medlemmar. Där informeras också om när JM planerar att åtgärda ev. fel. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

Efter garantibesikningen anmäls fel som täcks av garantin skriftligen enbart av bostadsrättsföreningens styrelse till JM på webbformulär ”Reklamation år 3-5”.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon 
08-657 64 64.

Detta bör undvikas och ska endast ske: 

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet
(t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska du omgående stänga av vattnet! I din bostad finns det en avstängningsventil för vatten, placerad bakom en lucka i badrum. Huvudavstängningsventiler för hela trapphuset finns på varm- och kallvattenrören i trapphuset.

Vitvaror

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt, Electrolux Hemprodukter AB på telefon 0771-76 76 76. Ha även modell- och serienummer framme.

 

TorgEtt
brftorgett.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se